TEXTOVÉ EDITORY

 • Nejpoužívanější programy

 • Programy pro psaní a úpravy (editaci) textů

 • Součásti balíků pro kancelářské použití

 • Např.: MS Word z MS OFFICE nebo Writer z OpenOffice a další

MS WORD

Popis okna

Hlavní nabídka, panely nástrojů, pravítka, posuvníky, okraje stránky, záhlaví okna (titulkový pruh), zavření okna a dokumentu, minimalizace a maximalizace, stavový řádek s informacemi o dokumentu, nastavený jazyk, kontrola pravopisu, tlačítka zobrazení, ….                          

Kurzor nejde posunout dolů, dokud neotevřeme nové řádky Enterem.

Všechny znaky jdou napsat několika způsoby, nejen pomocí klávesnice, např. i pomocí kombinace Alt + číslo …Alt + 0150 (pomlčka)

 

Typografická a jiná pravidla pro tvorbu textových dokumentů

 1. za interpunkční znaménka (tečka, čárka, dvojtečka,…) vložit mezeru
 2. mezeru nevkládat dovnitř uvozovek a závorek
 3. Enter jen na konci odstavce
 4. odsazení pomocí formátu, ne mezerníkem
 5. nezaměňovat 1 za l (malé L) a 0 za O
 6. nejprve napsat text přednastaveným druhem a velikostí písma a potom formátovat
 7. konečnou grafickou podobu textovému dokumentu dávat až po napsání celého textu, zkontrolování, opravení a uložení 
 8. v jednom dokumentu použít maximálně 2 druhy písem (Arial, Times Roman), vel 9 – 14 bodů
 9. čitelnost řádky zvyšuje proklad písma (vzdálenost mezi řádky, odstavci)
 10. vyznačování v textu provádějte kurzivou, popř. tučným písmem, dovoleno je také proložení znaků. Vyznačování podtrháváním však klasická typografie vůbec neznala.
 11. omezte používání ozdobných a velkých písem (pouze pro oznámení, pozvánky a reklamy)
 12. pro názornost rozumně doplnit text obrázky, tabulkami a grafy
 13. je nevhodné nechávat jednopísmennou předložku nebo spojku na konci řádku, jedinou výjimku tvoří spojka a
 14. nepřípustné je rozdělení dlouhého čísla do dvou řádků

Označování textu:

myší

myší + Shift + klik a na konec textu

Shift + šipka

Dvojklik – celé slovo

Trojklik – celý řádek

ALT + myš – sloupcový blok

!POZOR! Při označeném textu stisk klávesy maže text!

 

Klávesové kombinace s CTRL pro práci s Wordem 

Samostatné Ctrl většinou nic neznamená, ale v kombinaci s písmeny ano:

Ctrl + A = označit celý text

Ctrl + B = nastavení tučného písma

Ctrl + c = kopírovat objekt

Ctrl + D = okno s nastavením písma

Ctrl + E = zarovnat odstavec na střed

Ctrl + F = okno- najít zadané slovo, i přejít na zadanou stránku či nahradit zadaný výraz

Ctrl + G = přejít na

Ctrl + H = nahradit

Ctrl + I = nastavit kurzívu

Ctrl + J = zarovnat odstavec do boku

Ctrl + K = hypertextový odkaz

Ctrl + L = zarovnat vlevo

Ctrl + M = odsazení odstavce zleva

Ctrl + N = nový dokument

Ctrl + O = otevřít již existující dokument

Ctrl + P = tisknout

Ctrl + Q = odstranění formátování

Ctrl + R = zarovnat odstavec vpravo

Ctrl + S = uložit

Ctrl + T = předsazení prvního řádku

Ctrl + U = nastavit podtržené písmo

Ctrl + V = vložit objekt

Ctrl + W = zavřít dokument

Ctrl + X = vyjmout objekt

Ctrl + Z = vrátit zpět operaci

 

Word – formát písma

 • fonty (Times New Roman, Ariel, Courier, …) – některé nepíší české znaky
 • řezy (B – tučné, I – kurzíva, u – podtržené)
 • velikosti (8, 10, 12, 14, …., 100, …) zapsáním do okna
 • další možnosti: barva, podtržení, indexy, stínování, proložení, ….
Word – kopírování

Postup: 1) označit text

            2) Úpravy – Kopírovat (CTRL + C)

            3) přesunout kurzor

            4) Úpravy - Vložit (CTRL + V)

 

Skrytý znak -  kontrola zbytečných mezer a enterů

Word – formát odstavce

Zarovnání – vlevo, vpravo, na střed, do bloku

Řádkování – jednoduché, dvojité, ….

Mezery před a za odstavcem (zpříjemňují čtení)

Odsazení – zleva, zprava, 1. řádku

Pravítko

Náhled -  - kontrola, zda některé objekty nepřesahují tisknutelnou oblast

Vložit – textové pole

Vkládání obrázků – z ozdobných písem, ze schránky, souboru, kliparty, … FORMÁT

Automatické tvary, WordArt

Vložit – Symbol – Webdings, Wingdings,…

Odrážky a číslování

Styly atd.

.

 

MS Word

Zadání úkolů a ukázky prací žáků:

 1. Napište svoje jméno a příjmení
 2. Napište svou adresu
 3. Napište co nejvíce jmen svých kamarádů
 4. Napište co nejvíce jídel, které máte rádi
 5. Napište co nejvíce zvířat, které máte rádi
 6. Napište co nejvíce názvů automobilek
 7. Napište co nejvíce jmen oblíbených zpěváků nebo sportovců
 8. Napište co nejvíce jmen českých měst: Žďár nad Sázavou, Ústí nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm
 9. Napište co nejvíce jmen prezidentů a panovníků ČR
 10. Napište vyjmenovaná slova po m

Ukázky prací žáků