MS Excel

Buňka - označení písmenem ve svislém směru a číslem ve vodorovném směru, např.: C4

Počet buněk v Excelu – několik milionů.

Druhy buněk

řetězec (text) – může obsahovat cokoliv (číslo, text, znaky), např.: 250 tun
• číslo  - obsahuje číslo, ne text! Např.: 121,50
• vzorec – vždy začíná znakem =, např.: =C1+C2
 datum – v předem stanovené formě zápisu, např.: 21. 05. 2004
 

Oprava obsahu buňky

 
1. Pomocí klávesy F2
2. Dvojklik v buňce
3. V řádku vzorců
 
Vymazání obsahu buňky - pomocí klávesy Del

Grafická úprava buňky

Každá buňka může mít jinou velikost písma, ohraničení, zarovnání,  …
Volba pomocí tlačítek na panelu nástrojů nebo
ve FORMÁT - BUŇKY

1. Číslo – druh (měna, datum, vlastní, ..), des. místa, symbol, …

2. Zarovnání
3. Písmo
4. Ohraničení
5. Vzorky
6. Zámek

VZORCE - ZADÁVÁNÍ