Osnovy předmětů souvisejících s prací na PC

Letos se u nás žáci seznamují s informačními a komunikačními technologiemi v těchto předmětech:

 ICT (Informační a komunikační technologie)

       5. ročník 

    6. ročník

Informatika

   7. ročník

   8. ročník

   9. ročník

Pracovní činnosti - Digitální technologie

 8. ročník - náplní je výuka psaní všemi deseti v programu ZAV a různé další praktické činnosti na PC