8. ročník

Opakování učiva 7. roč.

Druhá mocnina a odmocnina. Je nutné nosit do školy Tabulky!!!

Další téma: Pythagorova věta - pár zajímavých videí o této nejzajímavější větě

                                               - přehledy na ZŠ Brdičkova

Další téma: Mocniny s přirozeným mocnitelem

Číselné výrazy

Výrazy s proměnnou