Třída 6.A

Probírané učivo               zs dobrichovice

1. Opakování učiva 1. stupně - přirozená čísla a počítání s nimi

2. Opakování učiva 1. stupně - geometrie  Upozorňuji na nutnost pomůcek na geometrii!

3. Opakování učiva 1. stupně - převody jednotek délky a obsahu, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, povrch krychle a kvádru

4. Zlomky a desetinná čísla - jejich čtení, zápis, znázorňování na číselné ose, porovnávání, sčítání a odčítání

5. Násobení a dělení desetinných čísel

6. Jednotky hmotnosti, délky, obsahu a objemu

7. Dělitelnost přirozených čísel

8.  Úhel a jeho velikost, trojúhelník  Upozorňuji na nutnost pomůcek na geometrii (včetně úhloměru)!

9. Osová souměrnost a shodnost

10. Celá čísla

11. Krychle a kvádr

 Pro zdokonalování se v matematice doporučuji využít i tyto internetové zdroje:Pro zdokonalování se v matematice doporučuji využít i tyto internetové zdroje:Pro zdokonalování se v matematice doporučuji využít i tyto internetové zdroje:TTesty z desetinných čísel a převodů jednotek - vyzkoušej se!

Pro dokonalé zopakování učiva o úhlech doporučuji navštívit tyto odkazy:

Šikovná stránka pro doplnění si učiva geometrie - https://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/indexie.htm

Chceš si procvičit učivo? Navštiv dynamické pracovní listy ZŠ Letohrad, Komenského 269

 

Zvláštní úkol:

Uložte si tento soubor do počítače (máte-li nainstalovaný Excel) a přemýšlejte: zabky1.xls (314,5 kB)

Kdo vyřešíte tento zapeklitý úkol, pošlete na můj e-mail PrintScrnem získaný obrázek dokončení, zveřejním Váš úspěch.

 

Počítání na internetu >>>

Určování souřadnic bodů v rovině >>>