Základní typografická pravidla

 Nepoužívejte v jednom dokumentu více než dva druhy písma.
 Pro dosažení kontrastu písem používejte kombinaci patkových a bezpatkových písem, např. Times New Roman a Arial.
 Omezte používání ozdobných písem (pouze pro oznámení, pozvánky atd.)
 Pamatujte, že patková písma jsou v běžném textu lépe čitelná než bezpatková. Bezpatková se používají na internetu.
 S rozmyslem používejte velká písmena, JEJICH ČTENÍ JE ROVNĚŽ OBTÍŽNĚJŠÍ.
 Volte vhodnou velikost písma s ohledem na délku řádky, pro běžné tiskoviny se doporučují velikosti od 9 bodů do 14 bodů.
 Čitelnost řádky zvyšuje proklad písma (vzdálenost mezi řádky).
 Vyznačování v textu provádějte kurzivou, popřípadě tučným písmem, dovoleno je též p r o s t r k á v á n í. Vyznačování podtrháváním však klasická typografie vůbec neznala.
 Je nevhodné ponechat jednopísmennou předložku nebo spojku na konci řádku. Jedinou výjimku tvoří spojka a.
 Nepřípustné je rozdělení dlouhého čísla do dvou řádků.